www.bamaz.sk

Sofa

Sofa

You are here: Výroba Materiál na výrobu okien

Materiál na výrobu okien

Európsky štandard riešenia konštrukcie okennej výplne predstavuje eurookno. Na výrobu eurookien sa používa lamelové drevo, tzv. eurohranol. Ten sa vyrába najčastejšie z troch vrstiev – zlepením drevených lamiel. Tieto lamely sa navzájom nadpájajú rozličnými typmi spojov (najčastejšie dĺžkovým, tzv. cinkovaným spojom), čím sa dosahuje veľká dĺžková variabilita pri ich výrobe. Drevo musí byť dôkladne vysušené a bez kazov. Predpokladom kvality je prirodzená vlhkosť dreva, ktorá nesmie prekročiť 12 %.

Vlastnosti okna ovplyvňuje aj jeho zasklenie. Najpoužívanejšie je izolačné dvojsklo – dve vzduchotesne spojené sklenené tabule, ktoré sú od seba vzdialené 12 až 16 mm. Použitím izolačného dvojskla sa zabraňuje úniku tepla, obmedzuje sa rosenie skiel, čím sa výrazne znižujú náklady na vykurovanie. Tepelnoizolačné vlastnosti dvojskla možno zlepšiť naplnením ušľachtilým plynom – argónom, kryptónom alebo xenónom – o 8 až 10 %.


Kovanie ?
Do štandardných eurookien sa montujú termoodkvapnice z hliníkového eloxovaného plechu, ktoré eliminujú tepelné mosty. Zabraňujú zatekaniu, roseniu a následnému vzniku plesní.